Strokoven prevod iz angleščine v slovenščino prispeva k uspeha podjetja

Švicarski institut za razvoj managemanta (IMD) redno meri konkurenčnost podjetij na svetovnem trgu in v določenih časovnih intervalih objavlja lestvico svetovne konkurenčnosti. Podatki za leto 2020 denimo kažejo, da pretiranih sprememb v primerjavi s prejšnjimi študijami ni. Singapur je ohranil vodilno mesto, sledijo mu skandinavske države, Slovenija pa se je povzpela za dve mesti in na svetovni lestvici zavzela 35. mesto. To je vsekakor najboljši rezultat po letu 2014, ko je slovensko gospodarstvo strmo padlo na komaj 55. mesto.

Obrat pravzaprav ne čudi. Število podjetij, ki svoje izdelke in/ali storitve izvažajo na tuji trg, iz leta v leto narašča, vse več pa je tudi tistih, ki se zgledujejo po uspešnih tujih podjetjih. Vsak dober vodja namreč ve, da se mora ozirati po najboljših. Zaradi tega se vse več slovenskih poslovnežev redno udeležuje strokovnih konferenc, seminarjev, festivalov, sejmov in drugih dogodkov izven meja Slovenije, kakorkoli povezanih s panogo, v kateri delujejo. A ker jedro podjetja ne tvorijo le oni, temveč vsi zaposleni, še posebej vodje posameznih oddelkov, je tako rekoč nujno poskrbeti za prevod besedila iz angleščine v slovenščino oziroma prevod gradiva, prejetega na omenjenih dogodkih. Kajti dejstvo je, da podjetje doseže uspešne rezultate le, če vodje posameznih oddelkov resnično razumejo (in osvojijo) znanje, pomembno za napredek in rast podjetja.

Prevod iz angleščine v slovenščino naj bo zato vedno prva izbira

Dandanes smo praktično vsi aktivni govorniki in uporabniki angleščine, vendar ne smemo zanemariti pomena maternega jezika, ki ga brez dvoma razumemo globlje. Čeprav se prevajanje iz angleščine v slovenščino morda pogosto zdi enostavno, se zaradi slabih prevajalcev pomen zlahka izgubi s prevodom. Prevod besedila iz angleščine v slovenščino zato zahteva strokovnjaka, najsi gre za gradivo, s katerim lastnik podjetja svojim podrejenim posreduje novo znanje, ali študijsko gradivo, ki zaposlene konkretneje usmerja pri uvajanju sprememb v način dela, proizvodnjo ali komunikacijo s strankami.

Ni namreč nepomembno, ali se zaposleni zavedajo, o čem govori določeno besedilo, ali pa tega tudi resnično razumejo. Del poslovne psihologije je zagotovo kakovosten prevod besedila iz angleščine v slovenščino, vsaj če gre za znanje, za katero je pomembno, da ga osvojijo prav vsi zaposleni.

Za kakovostni prevod iz angleščine v slovenščino sta potrebna le dva koraka

Prevajanje iz angleščine je nemalokrat celo zahtevnejše kakor prevajanje iz drugih jezikov, saj je angleščina tako rekoč del vseh nas, zaradi česar hitro postanemo „strokovnjaki brez znanja“. To nam je v marsikateri situaciji sicer lahko v pomoč, kljub temu pa se je treba zavedati in znati prepoznati, kdaj osnovno poznavanje jezika ni zadostno in je potreben strokoven, profesionalen prevod iz angleščine v slovenščino.

V nadaljevanju predstavljamo dva ključna koraka, ki vodita k večji uspešnosti podjetja, najsi bo to šele v zagonu ali že dodobra uveljavljeno na trgu:

  1. Pregled gradiva. Angleščina s svojo globalnostjo zagotovo ponuja več znanja od slovenščine, zato jo je treba pri vodenju podjetja uporabljati brez zadržkov. Se je pa obenem smiselno vprašati, kdaj je dovolj, da zaposleni gradivo le poznajo, kdaj pa ga morajo tudi zares razumeti in prenesti v vsakdanje delovne obveznosti. V tem primeru se je namreč modro odločiti za natančno, strokovno prevajanje iz angleščine.
  2. Izbira prevajalske agencije, ne prevajalca. Prevod besedila iz angleščine v slovenščino in prevajalec najbrž v očeh številnih res sodita tesno skupaj. Vendar imajo prevajalske agencije številne prednosti pred posamezniki, med vodilno pa zagotovo sodi dejstvo, da prevajalska agencija prevzame celoten prevajalski postopek ter si za potrebe, želje in cilje naročnika vzame čas, kot si ga posamezni prevajalec le redko.

Vsako dejanje, ki podjetju pomaga do boljšega položaja, bodisi na slovenskem bodisi tujem trgu, je pomembno. In v Prevajalski agenciji EuroComIT3 to vemo, zato vas natanko tako tudi obravnavamo. Profesionalno. Kajti zavedamo se, da do boljših rezultatov in napredka vodi le vrhunskost.

Če potrebujete strokoven prevod iz angleščine v slovenščino ali katerega drugega jezika – seznam vseh si lahko ogledate TUKAJ (LINK) –, nam pišite in pripravili bomo vam prilagojeno ponudbo. Dosegljivi smo na 040 808 585 in 02 5555 111 ali elektronskem naslovu info@eurocomit.com.

Prevajalci za angleški jezik so pomembni za prodor podjetja na tuji trg
Meni