Prevajanje v madžarščino in prevajanje iz madžarščine v slovenščino

Madžarščina je nadvse zanimiv jezik, ki, čeprav nam zveni nadvse tuje, vendar ohranja vez s slovanskimi jeziki. Gre namreč za jezik, ki premore obilo slovanskih besed, med drugim macska (mačka), vidra (vidra), rák (rak), marsikatero, še posebej tiste, vezane na madžarske tradicionalne jedi, pa smo prevzeli tudi sami. Primer tega sta vsem dobro znana szegedi gulyás (segedin golaž) in bogracs (bograč).

Upoštevajoč to dejstvo prevod – madžarščina sicer sodi v skupino ugrofinskih in ne slovanskih jezikov – postane vsaj nekoliko domačen. Kajti na splošno madžarščina velja za precej zapleten jezik, znotraj katerega je najti le malo podobnosti z drugimi evropskimi jeziki.

Skrbno izbrani prevajalci, s katerimi sodelujemo v Prevajalski agenciji EuroComIT3, so v stiku z madžarščino vsakodnevno, zaradi česar se ponašajo z bogatimi prevajalskimi izkušnjami, ki segajo tudi na področje narečij. Madžarščina ločuje med devetimi narečji, poleg tega pa pozna kar štirideset črk abecede in štirinajst samoglasnikov. Prevajanje iz madžarščine v slovenščino je zato, najsi bo v pisni najsi bo v govorjeni obliki, nadvse zahtevno.

Vendar je kakovosten prevod madžarščine kot ciljnega jezika pomemben še iz enega razloga: vsaj enega od tujih jezikov govori samo dobra polovica Madžarov, medtem ko v Sloveniji to ravan dosegamo le z nekaj odstotki pod maksimumom.
Madžarščina je sicer razglašena za uradni jezik Republike Madžarske in jo uporablja 10 milijonov Madžarov ter približno dodatnih 4,5 milijonov ljudi v delih Avstrije, Hrvaške, Romunije, Slovaške, Srbije, Ukrajine in Slovenije. Vse naštete države so pred prvo svetovno vojno sodile v madžarski del Avstro-Ogrske.
Danes madžarščina na območju severovzhodne Slovenije predstavlja enega od dveh uradnih jezikov, priznana pa je tudi kot eden od uradnih jezikov Evropske unije.
EuroComIT3 agencija za prevajanje s svojim temeljitim, naročnikom prilagodljivim in strogo profesionalnim delom povezuje Slovenijo ter Madžarsko in skrbi za prenos različnih vrst besedil iz slovenščine v madžarščino oziroma iz madžarščine v slovenščino.

Fill out this field
Fill out this field
Vnesite veljaven e-naslov.
Fill out this field
18 - 12 = ?
Vnesite rezultat
Enter the equation result to proceed
Prevajanje v srbščino
Prevajanje v italijanščino
Meni