Prevajanje bosanščine v slovenščino in slovenščine v bosanščino

Bosanski jezik je eden od treh uradnih jezikov v Bosni in Hecegovini, druga dva sta srbščina in hrvaščina. Bosanščino uporablja okrog dva milijona ljudi, predvsem Bošnjakov, pripadnikov ene od treh etičnih skupin v Bosni in Hecegovini. Kot manjšinski jezik je bosanščina priznana v Srbiji, Črni gori, Severni Makedoniji in na Kosovem.

Večina Slovencev, razen mlajših, ki se srbohrvaščine niso učili, z razumevanjem in branjem bosanščine nima težav. Zapisana je v latinici, vsebuje elemente srbščine in hrvaščine. Čeprav se bosanščina od njiju ne razlikuje bistveno, pa razlike vendarle obstajajo. Bosanščina ima veliko več turških in arabskih izrazov kot srbščina in hrvaščina. Zanjo je značilno tudi, da ima jezik veliko zelo povednih besed, za katere v slovenščini nimamo ustreznic, zato jih je treba prevajati opisno. Prav zaradi majhnih razlik, odtenkov, bosanščino le malokdo res dobro pozna.

Fill out this field
Fill out this field
Vnesite veljaven e-naslov.
Fill out this field
27 + 3 = ?
Vnesite rezultat
Enter the equation result to proceed
Prevajanje v češčino
Prevajanje v srbščino
Meni