Prevajanje v srbščino in prevajanje iz srbščine v slovenščino

Srbohrvaščino, ki je bila v nekdanji skupni državi del šolskega sistema, govori veliko Slovencev, vendar prevajanje srbščine v slovenščino (ali obratno) številnim povzroča težave. Kajti, čeprav je srbohrvaščina vsebovala veliko srbskih izrazov, dandanes večina srbščine ne loči od hrvaščine.

Znano je, da med jezikoma obstaja nešteto razlik, za eno najbolj odmevnih pa gotovo šteje trditev utemeljitelja srbskega knjižnega jezika Vuka Stefanovića Karadžića: »Piši kao što govoriš, čitaj kako je napisano.« Vendar to prevajanje srbščine v resnici ne olajša, prej otežuje.

V primeru uradnih dokumentov, pa tudi drugih besedil, namenjenih poslovni komunikaciji, je zato vsekakor priporočljivo delo zaupati prevajalcu za srbski jezik oziroma prevajalski agenciji, kakršna je naša, saj prevzamemo celoten prevajalski proces, ki še zdaleč ne zajema izključno prevod besedila iz izvirnika v ciljni jezik.

Natančno in prilagojeno prevajanje v srbščino: zaupajte strokovnjakom EuroComIT3!

Srbščina je bogata in posega po številnih tujih izrazih, denimo rusizmih, turcizmih, pa tudi drugih besedah, katerih izvor je v zahodnoevropskih državah. A za njeno uradno pisavo navkljub temu velja cirilica, ki Slovencem povzroča dodatne preglavice, čeprav se v računalništvu uporablja pretežno latinica. Iz tega razloga prevajanje srbščine ne vključuje le samega prevoda, temveč tudi prenos pisave.
V Prevajalski agenciji EuroComIT3 poskrbimo, da naši naročniki prejmejo brezhibne prevode, naši prevajalci za srbski jezik pa se med drugim zavedajo, da med vsemi 15.000 ustaljenimi frazami, kolikor jih srbščina premore, prav vseh ni mogoče dobesedno prenesti v slovenščino. Zato prevajanje srbščine prilagajajo vrsti in namenu besedila, naslovniku ter številnim drugim postavkam, ki jih skupaj z naročnikom opredelimo vnaprej.

Poleg Republike Srbije, kjer je srbščina razglašena za uradni jezik in jo govori približno 6 milijonov, je ta prisotna tudi drugje po svetu. Ocene kažejo, da ima kar 12 milijonov govorcev, kot eden od uradnih jezikov pa je priznana še v Bosni in Hercegovini, Črni Gori in na Kosovu ter kot manjšinski v vseh sosednjih državah. V resnici jo je mogoče slišati bolj ali manj v vseh večjih mestih Zahodne Evrope, saj so izseljenci prisotni praktično povsod, kar je pripeljalo celo do naslednjega pregovora: »Govori srbsko in razumel te bo ves svet!«
Da bi se temu vsaj približali, v agenciji za prevajanje EuroComIT3 nudimo profesionalno, strokovno in natančno prevajanje srbščine, za katero poskrbijo izkušeni prevajalci.

Fill out this field
Fill out this field
Vnesite veljaven e-naslov.
Fill out this field
28 - 5 = ?
Vnesite rezultat
Enter the equation result to proceed
Prevajanje v bosanščino
Prevajanje v madžarščino
Meni