Prevajanje v poljščino in prevajanje iz poljščine v slovenščino

Poljščina Slovencem ne zveni prav tuje. Gre za slovanski jezik, kar pomeni, da si jezika delita korenine, enake pa so tudi posamezne besede. Za primer: beseda usta se v obeh jezikih izgovori in zapiše enako, medtem ko se voda izgovarja enako, zapiše pa nekoliko drugače (kot woda).

Slovenščina in poljščina sta si zato dokaj blizu, podobna je celo njuna slovnica. Poleg tega sta prijazni za razumevanje in prevajanje, poljščina pa se od slovenščine še najbolj razlikuje po zapletenih zapisih ter večjemu številu znakov, značilnih izključno zanjo. In obilju lažnih prijateljev, ki v procesu prevajanja v poljščino zlahka povzročijo zmedo. Iz tega razloga se je odveč čuditi, če ob naročilu jagod na mizo prejmete borovnice.

Poljska je imela zaradi geografskega položaja od nekdaj burno zgodovino, vključujoč različne zasede in vojne, posledice tega pa se kažejo tudi v jeziku. Na poljščino so tako v srednjem veku vplivale latinščina, češčina in nemščina, kasneje francoščina ter ruščina, medtem ko si dandanes, kot malodane vsi jeziki, marsikatero besedo izposodi v angleščini.

Prevajanje – poljščina je jezik, ki šteje 45 milijonov govorcev, od tega 40 milijonov Poljakov – je med drugim zanimivo, ker je jezik priznan še na Češkem, Slovaškem, v Romuniji in Ukrajini ter je v vsaki od naštetih držav nase vezal kakšno posebnost. Poleg tega je poljščina prisotna v svojih sosedah, v Združenih državah Amerike, Kanadi, Avstraliji in Nemčiji ter številnih drugih državah, ki beležijo ekonomske migrante.
Poznavanje jezika, ki je živa, večno spreminjajoča se tvorba, in stalen stik z njim sta za prevajalce ključna. Sodelavci agencije za prevajanje EuroComIT3 izpolnjujejo visoke prevajalske standarde, na podlagi katerih svojim naročnikom jamčimo jezikovno ustrezne, strokovne in profesionalne prevode, k temu pa v veliki meri pripomoremo tudi sami. V dogovoru z naročnikom namreč prevajalcem priskrbimo in posredujemo vse potrebne informacije o namenu ter ciljni usmerjenosti izbranega besedila, ki nemalokrat pomembno usmerjajo samo prevajanje v poljščino.

Fill out this field
Fill out this field
Vnesite veljaven e-naslov.
Fill out this field
29 - 2 = ?
Vnesite rezultat
Enter the equation result to proceed
Prevajanje v ruščino
Prevajanje v nizozemščino
Meni