Strokovno prevajanje za trgovino, transport in logistiko

Profesionalnost, doslednost in natančnost so glavne odlike Prevajalske agencije EuroComIT3, ki svojim naročnikom s področja trgovine, transporta ter logistike ponuja strokovno prevajanje iz in v različne jezike. Med drugim omogočamo prevod iz slovenščine v angleščino, prav tako v nemščino, ruščino, hrvaščino, italijanščino in druge.

Prevajalski proces zaupamo prevajalcem, ki so naravni govorci izbranega jezika in premorejo bogate izkušnje s področja trgovine, transporta ter logistike. Ker pa gre za pomembno področje, znotraj katerega je bistveno krepiti odnos med proizvajalcem in končnim potrošnikom, v storitve prevajanja vključujemo tudi različne strokovnjake. Ti besedilo dodatno pregledajo, ga po potrebi uredijo in vanj vnesejo strokovno terminologijo.

Gre za postopek, dodobra drugačen od ostalih prevajalskih agencij, na temelju katerega svojim naročnikom zagotavljamo natančno in jezikovno ustrezno strokovno prevajanje. Med drugim se na področju trgovine, transporta in logistike srečujemo s/z:

 • različnimi certifikati, licencami, dovolilnicami (običajnimi in CEMT) in carinskimi deklaracijami,
 • dokumentacijo, namenjeno posebnim prevozom, in dokumentacijo za prevoz ter skladiščenje nevarnih snovi ali farmacevtskih izdelkov,
 • dokumentacijo za različne prehrambne izdelke,
 • dokumentacijo, ki se dotika nabave,
 • finančnimi dokumenti,
 • transportnimi pogodbami, meddržavnimi sporazumi, direktivami Evropske unije in lokalnimi predpisi (različne države),
 • nacionalnimi prometnimi in varnostnimi navodili ter signalizacijo,
 • priročniki in navodila za uporabo različnih naprav, namenjenim izvajanju posameznih dejavnosti,
 • dokumentacijo, vezano na varnost, nesreče, ugotovljene kršitve in prekrške ter postopke za rešitev teh,
 • spletnimi stranmi in
 • potnimi listi ter drugimi (uradnimi) dokumenti.

Hitro povpraševanje

Fill out this field
Fill out this field
Vnesite veljaven e-naslov.
Fill out this field

Potrebujete prevod strokovnega besedila?

Varovanje podatkov
Prevajanje strojništva
Meni