Prevajalske storitve za banke in zavarovalnice

Prevajalske storitve, še posebej kadar gre za strokovna področja bolj občutljivih sektorjev, kakršen je denimo finančni, morajo biti kar najbolj prilagojene tako naslovniku kot namenu. Slednji namreč določa razlog, zaradi katerega se podjetje za strokovno prevajanje besedil sploh odloči.

V Prevajalski agenciji EuroComIT3 se tega zavedamo, zato besedila s področja financ zaupamo izključno skrbno izbranim prevajalcem. Ti so običajno naravni govorci ciljnega jezika, v proces dela pa vključujemo tudi finančne strokovnjake, ki sta jim bančno in zavarovalniško izrazoslovje vse prej kakor tuja. Iz tega razloga bankam, zavarovalnicam, skladom in drugim finančnim institucijam zagotavljamo kakovostne prevajalske storitve tako za domači kot tuji trg. Te vključujejo prevajanje:

  • poslovne in finančne dokumentacije, denimo poročil, tržnih ter finančnih analiz, ocen in vrednotenj ter napovedi,
  • revizijskih ocen in poročil, bonitetnih ocen, ocen tveganja, garancij ter različnih potrdil,
  • vseh vrst obrazcev,
  • spletnega in tiskanega gradiva, namenjenega notranji komunikaciji,
  • spletnih strani in drugih orodij,
  • promocijskega gradiva za zasebne in korporativne komitente ter druge deležnike,
  • multimedijskega gradiva, namenjenega izobraževanju in usposabljanju vodstva ter zaposlenih, in
  • znanstvenih ter strokovnih člankov oziroma drugega strokovnega gradiva in literature s področja finančnega sektorja.

Za prevajanje dokumentacije in besedil s področja finančnega sektorja, ki vključuje banke, zavarovalnice, sklade ter druge finančne institucije, v agenciji za prevajanje EuroComIT3 zagotavljamo strokovne prevajalske storitve iz in v angleščino, nemščino, ruščino, italijanščino, francoščino, hrvaščino, srbščino, španščino, madžarščino, češčino, slovaščino ter poljščino.

Hitro povpraševanje

Fill out this field
Fill out this field
Vnesite veljaven e-naslov.
Fill out this field

Potrebujete prevod strokovnega besedila?

Prevajanje avtomobilske industrija
Prevajanje energetike
Meni