Prevajanje v češčino in prevajanje iz češčine v slovenščino

Češčina je jezik razslojenosti. Obstaja namreč knjižna češčina, ki se običajno uporablja le v pisni obliki in v toku časa ostaja bolj ali manj nespremenjena, zaradi česar zveni nekoliko okorno ter staromodno, obstaja pa tudi splošna, pogovorna češčina. Ta se za razliko od knjižne uporablja ob praktično vseh priložnostih in velja za nadvse bogat, melodičen, živahen, neprestano spreminjajoč ter razvijajoč se jezik.

Prevod v češčino je zato izziv, ki prevajalce postavlja pred številne odločitve. Gre za jezik, ki sodi v skupino zahodnoslovanskih in je nekoliko podoben slovenščini. Kljub temu pa premore precej posebnosti. Mednje denimo sodijo Dunaj, kot imenujejo Donavo, Videň, kakor pravijo kraju Dunaj, in druga imena, ki jih, kot Slovenci, domačijo. Tako Benetke nazivajo Benatky, Leipzig Lipsko in Genovo Janov.

Poleg domačenja krajev pa ima češčina s slovenščino še eno tesno vez: slovenščina je namreč šumnike (č, ž, š) prevzela prav po češčini, za katero so sicer značilne tudi druge črke s strešicami: d’, ě, ň, ř in t’.

Prevajalci, s katerimi sodelujemo v Prevajalski agenciji EuroComIT3, se vseh naštetih posebnosti češčine, prav tako podobnosti s slovenščino, zavedajo in jih pri svojem delu tudi upoštevajo. K ustreznim izbiram jih delno usmerjamo sami, saj ob naročilu prevajanja češčine prevzamemo celoten postopek in se zavežemo k profesionalno, strokovno opravljenemu delu.
Češčino kot uradni jezik Češke Republike sicer govori več kakor 10 milijonov prebivalcev in približno 300.000 prebivalcev sosednje Slovaške. Obe državi premoreta skupno zgodovino, zato sta si jezika podobna in se lahko uporabljata za uradno komunikacijo v obeh državah. Kot manjšinski jezik je češčina prisotna še v drugih, sosednjih državah, priznana pa je tudi kot eden od 24-ih uradnih jezikov Evropske unije.

Fill out this field
Fill out this field
Vnesite veljaven e-naslov.
Fill out this field
17 - 5 = ?
Vnesite rezultat
Enter the equation result to proceed
Prevajanje v francoščino
Prevajanje v bosanščino
Meni