Prevajanje strokovnih besedil

EuroComIT3, agencija za prevajanje, se posveča prevajanju strokovnih besedil in dokumentov, vezanih na različne panoge. A posebni poudarek navkljub temu dajemo prevajanju tehničnih besedil, prevajanju pravnih besedil in prevajanju medicinskih besedil, ki zahtevajo visoko mero strokovnosti.

Med svoje storitve uvrščamo prevajanje besedil iz kar petnajstih različnih jezikov, med drugim prevajanje angleščine, nemščine, italijanščine, hrvaščine, madžarščine, srbščine, češčine, francoščine, poljščine, ruščine, slovaščine in španščine. Specializirani smo torej za prevajanje besedil iz in v evropske jezike, v svojih vrstah pa imamo izključno izkušene prevajalce, ki obvladajo tako osnovne zakonitosti izbranega jezika kot strokovno besedišče posameznih področij.

Storitve prevajanja strokovnih besedil pri EuroComIT3

Prevajanje besedila sicer vključuje tako prevod kot celoten prevajalski postopek, ki prvega določa. Zato v Prevajalski agenciji EuroComIT3 svojim naročnikom pristopimo celovito. V dogovoru z njimi namreč pridobimo vse potrebne informacije o denimo namenu samega besedila, ciljni skupini in razlogih za posredovanje gradiva naslovniku, saj vsi ti pomembno vplivajo tako na prevajalski proces kot končni rezultat.
Pri svojem delu ohranjamo visoke standarde. Z uporabo najnovejše tehnologije, kamor sodijo tudi specializirane in redno posodobljene baze, slovarji ter referenčna gradiva, v prevajanje strokovnih besedil vključujemo specializirane žargone, slovnično korektnost in druge, pomembne gradnike prevajanja besedil.

Širok spekter storitev pri prevajanju strokovnih besedil

Med drugim nudimo prevajanje:

  • načrtov, poročil in drugih poslovnih dokumentov, kakršne so ponudbe ter prijave na razpise,
  • pravnih dokumentov, denimo pogodb, sporazumov, statutov, in pravilnikov,
  • zakonodajnih aktov (Evropske unije),
  • dokumentov, vezanih na delovna razmerja, in osebnih dokumentov,
  • znanstvene in strokovne literature, člankov ter prezentacij,
  • tehnične dokumentacije, kamor sodijo uporabniška navodila in priročniki,
  • promocijskega gradiva, kot so letaki, brošure, katalogi in besedila za spletne strani, ter
  • prospektov in drugega gradiva.

V Prevajalski agenciji EuroComIT3 sicer nudimo prevajanje strokovnih besedil v različnih formatih (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .pdf, .xliff, .sdlxliff, .tmx, .rtf, .htm, .html, .xml, .txt), vključno z ročno napisanimi dokumenti. Je pa v primeru slednjega treba upoštevati, da poleg samega prevajanja besedila poskrbimo tudi za prenos tega v računalniško obliko.

Hitro povpraševanje

Fill out this field
Fill out this field
Vnesite veljaven e-naslov.
Fill out this field

Potrebujete prevod strokovnega besedila?

Prevajanje spletnih strani in aplikacij
Prevajanje filmov
Meni