Prevajanje s področja informacijske in komunikacijske tehnologije ter računalništva

Prevajanje tehničnih besedil je eno primarnih področij agencije za prevajanje EuroComIT3. Svojim naročnikom zato med drugim nudimo strokovno prevajanje besedil informacijske in komunikacijske ter računalniške narave. Pri tem sodelujemo s strokovnjaki omenjenih področij, ki poskrbijo za ustrezno izrazoslovje, v proces dela pa vključujemo tako prevajalca izbranega jezika kot naravnega govorca. Slednji besedilo pregleda in po potrebi prilagodi, zaradi česar jamčimo natančnost ter jezikovno brezhibnost.

Kot prevajalska agencija nudimo prevajanje iz in v petnajst različnih jezikov, med drugim angleščino, nemščino, italijanščino, francoščino ter španščino. A glede na naravo področja, prevladujeta prevajanje besedil iz slovenščine v angleščino in prevajanje besedil iz slovenščine v nemščino.

Na področju informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) ter računalništva se sicer srečujemo predvsem s prevajanjem tehničnih besedil, kakršna so:

  • navodila ali priročniki za namestitev in uporabo programske opreme oziroma navodila za odpravo morebitnih težav,
  • priročniki, specifikacije in navodila za sestavo ter uporabo izdelkov s področja informacijske in komunikacijske tehnologije,
  • aplikativna programska oprema in njene posodobitve za različne namene,
  • multimedijska gradiva za izobraževanje in delo na domu (daljavo),
  • spletne strani in spletna orodja,
  • prijave in ponudbe,
  • projektni dokumenti, načrti in poročila, povezana z digitalizacijo za konzorcije ter podjetja, katerih partnerji so del mednarodne mreže, in
  • znanstveni članki ter druga strokovna besedila s področja informacijske in komunikacijske tehnologije.

V prevajalski agenciji EuroComIT3 zagotavljamo dosledno rabo strokovnega izrazoslovja, profesionalnost in celovit pristop k prevajalskemu procesu, ki vključuje tako upoštevanje naročnikovih potreb ter želja kot vnaprej dogovorjene časovne okvire.

Hitro povpraševanje

Fill out this field
Fill out this field
Vnesite veljaven e-naslov.
Fill out this field

Potrebujete prevod strokovnega besedila?

Prevajanje gradbeništva
Prevajanje avtomobilske industrija
Meni