Prevajanje v hrvaščino in prevajanje iz hrvaščine v slovenščino

Hrvaščina je jezik, ki ga v Sloveniji slišimo zelo pogosto in tudi sicer velja za slovenščini najbližji jezik. Iz tega razloga marsikdo meni, da ni nikakršne potrebe po prevajanju, slovenščina, hrvaščina, pa tudi drugi južnoslovanski jeziki, pa tega navkljub temu še kako zahtevajo, saj med njimi obstaja vrsta razlik.

Najboljši primer tega, kako pomembno je poskrbeti za profesionalno, strokovno prevajanje iz slovenščine v hrvaščino (ali obratno), so lažni prijatelji. Gre za podobne ali celo iste besede, ki pa imajo v različnih jezikih drugačen pomen. Denimo: kraj v slovenščini pomeni del naseljene zemeljske površine, v hrvaščini konec, trudnost je v slovenščini nekoliko arhaičen izraz za utrujenost, medtem ko v hrvaščini pomeni nosečnost, grad v slovenščini označuje graščino, v hrvaščini mesto in izraz stol v slovenščini opredeljuje kos pohištva, namenjenega sedenju, v hrvaščini pa pomeni miza.

Prevajanje v hrvaščino in iz hrvaščine: Profesionalno in natančno

Prevajanje slovenščina–hrvaščina, tudi hrvaščina-slovenščina, torej prinaša številne pasti, ki jih sodelavci Prevajalske agencije EuroComIT3 pri svojem delu strogo upoštevajo, saj v nasprotnem besedilo dobi povsem drug pomen. Da pa je delo, v tem primeru prevajanje iz slovenščine v hrvaščino ali prevajanje v hrvaščino, resnično kakovostno opravljeno, skrbimo tudi v agenciji, kjer vodimo celoten prevajalski postopek. Ob sklenjenem naročilu se namreč zavežemo k temu, da prevajalce v celoti seznanimo z željami in potrebami naročnikov, pa tudi, da ti te resnično razumejo.

Strokovno prevajanje v hrvaščino: Slovenščina–hrvaščina in hrvaščina-slovenščina

Prevajalci, s katerimi sodelujemo, se v procesu prevajanja v hrvaščino ali iz te med drugim prilagajajo slogovnim in narečnim značilnostim izvirnika. Hrvaški jezik sicer pozna tri narečja, štokavsko, kajkavsko in čakavsko, medtem ko uradni jezik Hrvaške temelji na novoštokavskem ijekavskem narečju.
Hrvaščino kot materni jezik uporablja več kakor 5,5 milijona ljudi po vsem svetu. Odkar je Hrvaška leta 2013 vstopila v Evropsko unijo je hrvaščina priznana kot eden od uradnih jezikov evropske skupnosti, za tega pa med drugim velja še v Bosni in Hercegovini ter v delu Srbije. Poleg tega je kot manjšinski jezik prisotna v avstrijski Gradiščanski, Črni gori, Srbiji, Italiji, Romuniji in na Madžarskem, medtem ko jo govorijo celo v posameznih delih Združenih držav Amerike, Kanadi in Avstraliji, za kar gre razloge pripisati nekdanjemu množičnemu izsiljevanju v naštete države.
V Prevajalski agenciji EuroComIT3 prevajanje slovenščina–hrvaščina in hrvaščina-slovenščina predstavlja enega temeljnih prevajalskih postopkov. A da bi razsežnost hrvaškega jezika resnično prišla v ospredje, lahko kot zanimivost navedemo, da je beseda paprika našla dom v številnih svetovnih jezikih, enako pa velja tudi za posamezna literarna dela hrvaških avtorjev. Vse našteto tako kaže na to, da dober prevod zlahka odpre marsikatera vrata ne glede na to, kje v svetu se ta nahajajo.

Fill out this field
Fill out this field
Vnesite veljaven e-naslov.
Fill out this field
29 + 11 = ?
Vnesite rezultat
Enter the equation result to proceed
Prevajanje v italijanščino
Prevajanje v nemščino
Meni