Prevajanje v makedonščino in iz makedonščine v slovenščino

Makedonščina je uradni jezik Republike Severna Makedonija, uporabljajo pa ga tudi prebivalci Bolgarije, Albanije, Romunije in Srbije. Kot materni jezik jo uporablja okrog dva milijona ljudi. Kot manjšinski jezik je priznana v Srbiji in Albaniji, govori pa jo še okrog 300 tisoč makedonskih izseljencev ljudi po vsem svetu.

Makedonščina spada med južnoslovanske jezike, vendar ima nekaj posebnosti. Poleg bolgarščine je edini južnoslovanski jezik, v katerem se samostalniki in pridevniki praviloma ne sklanjajo. Posebnost je tudi končnica »ot« za moški in »ta« za ženski spol. Makedonščina se zapiše v cirilici. Ima veliko narečij, vendar se vsa razumejo med sabo. V pogovornem jeziku se iz zgodovinskih razlogov še vedno uporablja veliko turških izrazov.

V besedišču obstaja precej podobnosti tudi s slovenščino: dosti besed je enakih ali podobnih, na primer ime, čevlji, sosed. A naj vas to ne zavede! Dosti je tudi lažnih prijateljev. Če vam makedonski prijatelj napove srečanje »za nedelja«, ga boste namreč v nedeljo zaman čakali, saj bi vas rad videl čez en teden!

Fill out this field
Fill out this field
Vnesite veljaven e-naslov.
Fill out this field
20 + 13 = ?
Vnesite rezultat
Enter the equation result to proceed
Prevajanje v nizozemščino
Prevajanje v francoščino
Meni