Prevajanje pravnih besedil

Prevajanje pravnih besedil je posebno področje, ki zahteva izkušenega, natančnega in doslednega prevajalca z odličnim znanjem zakonodaje. V vrstah EuroComIT3 agencije za prevajanje takšne prevajalce imamo, sodelujemo pa tudi s pravnimi strokovnjaki, ki besedilo dodatno pregledajo in ga uredijo ter vanj vnesejo strokovno izrazoslovje, po potrebi celo preverijo podatke.

Zavedamo se namreč, da je pravo osnova vsakega poslovanja, najsi bo z domačimi najsi bo s tujimi poslovnimi partnerji, in sicer ne glede na to, ali gre za zasebne ali državne institucije oziroma sodišča. Poleg tega smo seznanjeni z dejstvom, da je področje prava izredno široko, zaradi česar v proces prevajanja strokovnih besedil vključujemo strokovnjake različnih panog.

Na ta način podjetjem in drugim organizacijam storitvene ali proizvodne dejavnosti zagotavljamo kakovostno opravljene prevajalske storitve. Med te denimo sodijo prevajanje iz slovenščine v nemščino in iz nemščine v slovenščino, prevajanje iz slovenščine v angleščino in iz angleščine v slovenščino, prav tako italijanščino, francoščino, španščino, ruščino, hrvaščino ter številne druge jezike.

V agenciji za prevajanje EuroComIT3 nudimo prevajanje pravnih besedil, kot so:

 • ustanovitveni akti, družbene pogodbe in statuti,
 • poslovne pogodbe, denimo kupoprodajne, najemne, licenčne, posojilne in druge, ter sporazumi, kakršen je sporazum o sodelovanju,
 • splošni pogoji sodelovanja in pogodbe, sklenjene na daljavo (spletna trgovina),
 • večstranske pogodbe in sporazumi o partnerstvih ter konzorcijih za izvedbo skupnih projektov,
 • splošna pravila in specifične pogodbe mednarodnih finančnih institucij,
 • pogodbe s področja delovnega prava, denimo pogodbe o zaposlitvi, individualne pogodbe za poslovodne delavce, avtorske in podjemne pogodbe,
 • notranji pravilniki in navodila ter varnostna navodila in napotki,
 • dokumentacija za varstvo osebnih podatkov,
 • obrazci, vzorci in drugi vnaprej pripravljeni formati,
 • evropski predpisi in dokumenti institucij ter
 • sklepi sodišč.

Pri vsem naštetem ne glede na izbran jezik zagotavljamo profesionalnost, natančnost in jezikovno brezhibnost.

Hitro povpraševanje

Fill out this field
Fill out this field
Vnesite veljaven e-naslov.
Fill out this field

Potrebujete prevod strokovnega besedila?

Prevajanje turizma
Prevajanje poslovne dokumentacije
Meni