VAROVANJE PODATKOV IN ZAUPNOST

Varovanje vaše zasebnosti skupaj z zagotavljanjem varnosti vaših osebnih podatkov ter prejetega gradiva je za nas zelo pomembno.

1. Varovanje osebnih podatkov

Izjava o varovanju osebnih podatkov
Naše poslovanje poteka v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS št. 86/2004, 113/2005). Vaše osebne podatke uporabljamo izključno za izvajanje naših storitev in jih ne bomo nikomur posredovali ali kako drugače trgovali z njimi. V nadaljevanju razkrivamo, kakšne podatke zbiramo, kako z njimi ravnamo in komu jih lahko posredujemo.

Zbiranje in obdelava osebnih podatkov
Na naših spletnih straneh ne zbiramo nobenih osebnih podatkov, razen če nam jih ne posredujete prostovoljno (npr. z oddajo spletnega naročila ali povpraševanja).

Osebne podatke, ki jih od vas prejmemo (po elektronski poti ali drugače), obdelujemo v skladu z zakonskimi predpisi o varstvu zasebnih podatkov, ki veljajo v Sloveniji. Uporabljamo jih izključno za namen obdelave vašega povpraševanja ali naročila.

Razkritje osebnih podatkov
Naši sodelavci so zavezani k zaupnemu ravnanju s podatki. Prejetih osebnih podatkov zato ne razkrivamo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ko to zahteva državna zakonodaja.

Varnost osebnih podatkov
Sprejeli smo vse potrebne tehnične in organizacijske ukrepe, s katerimi vase osebne podatke varujemo pred izgubo, nezakonitim izbrisom, nedovoljenim dostopom, nepooblaščenim spreminjanjem ali razkritjem.

2. Varovanje zaupnosti prejetega gradiva

Naši sodelavci so zavezani k zaupnemu ravnanju s podatki. Vsa gradiva, ki jih prejmemo v prevod ali drugo obdelavo (transkreacija, jezikovno svetovanje ipd. ) so obravnavana kot zaupno gradivo in jih uporabljamo izključno v namen, zaradi katerega so bila posredovana.

Varnost
Vse gradiva, ki jih prejmemo po elektronski poti bodo varnostno pregledana in zaščitena. V primeru, da vsebujejo viruse, ne odgovarjamo za morebitno izgubo ali uničenje teh podatkov.

Tehnologija
Prevajanje transport
Meni