Prevod iz nemščine v slovenščino zahteva precejšnjo mero strokovnosti in poznavanja jezikovnih razlik, glede na področje besedila in potrebe stranke. Nemški in slovenski jezik se precej razlikujeta, saj gre za dva elementa različnih jezikovnih skupin. Nemščina namreč spada v zahodno vejo germanskih jezikov, slovenščina pa med jugozahodne slovanske jezike. Posebnost našega maternega jezika je dvojina, ki je specifična celo v svetovnem merilu.

Zanesljiv prevod iz slovenščine v nemščino ali obratno terja strokovno delo izkušenih prevajalcev in naravnih govorcev, ki upoštevajo slovnično strukturo, izrazoslovje in besedni red. Pri tem morajo vzeti v ozir ciljno občinstvo, kulturni kontekst, specifične izraze, strokovno področje in druge vidike.

Prevajalska agencija, ki želi kvalitetno opraviti svoje delo, mora biti naravnana k ohranitvi izvirnega sloga besedila in grafične podobe. Poleg tega, da ekipa izkušenih prevajalcev in lektorjev zagotavlja natančno prevajanje v nemščino, mora opraviti tudi kontrolo slogovnih, jezikovnih in slovničnih napak. Agencija EuroComIT3 je zagotovo prava izbira, ki združuje vse naštete kompetence.

Prevod iz nemščine v slovenščino

Prevod iz slovenščine v nemščino v različnih formatih dokumentov

Prevod iz slovenščine v nemščino opravljajo za različne dejavnosti, od medicine, farmacije, prava, energetike, IKT in računalništva, logistike in drugih področij. Še posebno se odlikujejo pri tolmačenju znanstvenih, tehničnih, pravnih ali poslovnih dokumentov, prevajanje v nemščino pa opravljajo tudi za potrebe namiznega zalozništva in spletnih strani. Besedila so lahko napisana v različnih formatih, na primer pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, xml, txt, html, nobene ovire pa ne predstavljajo niti datoteke v ostalih formatih ali ročno napisani dokumenti.

Glede na to, da uporablja nemščino kar četrtina Evropejcev, razen njih pa še nekatere številčno močnejše manjšine po vsem svetu, je težnja po prevodih precejšnja. Strokovno zahtevnejša besedila zahtevajo odlično poznavanje obeh jezikov, poleg tega pa še poglobljeno znanje s posameznega področja. Natančno poznavanje terminologije, obvladovanje kulturnih razlik in specifike narečnih skupin so tiste ključne podrobnosti, ki zagotavljajo kakovosten in dosleden prevod iz nemščine v slovenščino.

Prevod iz slovenščine v nemščino

Prevajalska agencija EuroComIT3 se odlično prilagaja svojim strankam

Prevod iz nemščine v slovenščino je samo ena od dejavnosti, s katero se ukvarja agencija. Njihove kompetence obsegajo prevajanje v več kot 77 svetovnih jezikov, lektoriranje, sodno overjene prevode, tolmačenje in lokalizacijo programske opreme. Tisto, kar jih dela prepoznavne med množico podobnih agencij, je zavezanost h kakovosti, diskretnosti, varnosti pri izmenjavi občutljivih vsebin in prilagajanje potrebam svojih strank ne glede na čas ali kraj. S svojo politiko oblikovanja cen storitev omogočajo enostavne in pregledne račune, brez zaračunavanja dodatnih stroškov za kratke roke ali zapletene storitve. Zato so vedno prava izbira za vsakogar.

Prevajanje v nemščino

Prevod iz slovenščine v angleščino za vse ciljne skupine
Prevajanje iz slovenščine v hrvaščino poteka po avtomatiziranem postopku
Meni