Prevajalska agencija zagotavlja visoko kakovost svojih storitev

Prevajalska agencija EurocomIT3 omogoča svojim strankam strokovne prevode pomembnih besedil za B2B. Naše storitve zagotavljajo visoko natančnost in kakovost prevedenih pogodb, tehničnih dokumentov, marketinških materialov, elektronske korespondence, spletnih vsebin in drugih besedil za podjetja ali njihove poslovne partnerje. Najpogosteje opravljamo prevajanje iz angleščine v slovenščino, oziroma prevod iz slovenščine v angleščino, svoje lektorske in prevajalske storitve pa nudimo v skoraj v 80-tih svetovnih jezikih.

Prevajanje besedil za B2B zahteva razumevanje podjetniškega sveta in specifične terminologije posameznega področja, ki se uporablja v poslovnem okolju. Naši skrbno izbrani sodelavci so naravni govorci, zato so vešči prevajanja besedil v različne jezike, kot na primer prevajanje v nemščino ali prevajanje iz angleščine v slovenščino, pri čemer upoštevajo jezikovna pravila in kulturo ciljnega jezika.

Prevajanje besedil za B2B je kompleksen proces, ki zahteva strokovno znanje, razumevanje specifičnih industrijskih standardov in pravil poslovnega komuniciranja. S kakovostnim delom lahko pripomoremo k uspešnem mednarodnem poslovanju podjetij ter vzpostavitvi trdnih dolgoročnih poslovnih odnosov.

Pri svojem delu uporabljamo napreden sistem za upravljanje in vodenje projektov XTRF, ki pokriva skoraj vsa področja delovanja, od vodenja projektov in upravljanja procesov, podpore prodajnim aktivnostim, upravljanja z različnimi datotekami, pa vse do izdajanja računov in management odnosov s strankami. Platforma zagotavlja dostop do sistema 24 ur na dan iz različnih lokacij, zato lahko stranke pošljejo svoje projekte neposredno preko sistema, ne glede na format besedila. Prevode opravljamo za besedila v formatih, kot so pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, xml, txt, html, pa tudi za ostale formate ali ročno napisane dokumente.

Kot učinkovita prevajalska agencija se zavedamo, da je upoštevanje postavljenih rokov ključnega pomena pri uspešnosti in kredibilnosti poslovanja. Naša ekipa sodelavcev ima ustrezno strokovno znanje s posameznih področij, zato se lahko odzove izjemno hitro in pri tem spoštuje dogovorjene roke. Takšen način poslovanja, vključno s transparentnimi cenami, nas razlikuje od konkurence ter uvršča v sam vrh kakovosti opravljenih storitev.

Prevajalska agencija

Prevajanje besedil za najrazličnejša poslovna področja

Prevajanje besedil se nanaša na različna področja poslovanja, kot so finance, pravo, medicina, trženje, računalniška tehnologija in mnoge druge. Prevajalci se prilagodijo ciljni publiki in upoštevajo lokalne smernice in preference. Za visoko kakovostne storitve in zadovoljstvo strank, je potrebno usklajeno delo lektorjev, prevajalcev in projektnih managerjev. Za povečanje kakovosti, fleksibilnosti in konkurenčnosti storitev, se poslužujemo sodobnih tehnoloških orodij, s katerimi zagotavljamo besedila brez napak.

Prevajalska agencija EurocomIT3 vključuje v svoje storitve prevajanje poslovne korespondence, kot so elektronska sporočila, pisma, pogodbe in podobno. Ukvarjamo se tudi s prevajanjem navodil, specifikacij izdelkov, poročil in drugih tehničnih dokumentov, ki so pomembni za uporabo izdelkov ali razumevanje storitev. Prevajamo marketinške brošure, letake, spletno vsebino, oglasne kampanje in druge reklamne materiale, ki so namenjeni ciljni publiki.

Izjemne rezultate dosegamo pri prevodih pravne dokumentacije, kot so pogodbe, licenčni sporazumi, pravilniki, pravna mnenja in drugi dokumenti, ki so pomembni za pravno varstvo in urejanje poslovanja. Pri tem niso izvzeta niti finančna poročila, bilance stanja, izkazi poslovnega izida, davčni dokumenti ali drugi dokumenti, ki vplivajo na analizo poslovanja. Ne branimo se strokovnih člankov, raziskav, tehničnih študij in drugih vrst besedil, ki se nanašajo na specifična področja poslovanja B2B podjetij.

Prevajanje besedil

Prevajalska agencija omogoča strokovne prevode v številne svetovne jezike

Prevajalska agencija ima številne izkušene prevajalce in lektorje, ki so specializirani za posamezna področja in različne jezike. Kot smo omenili je ena največkrat uporabljenih storitev prevajanje iz slovenščine v angleščino ali prevajanje iz angleščine.

Poleg angleščine pa prevajanje besedil poteka v številnih drugih evropskih in svetovnih jezikih, odvisno od specifičnih potreb podjetja in ciljnih tržišč. Geografska lega omogoča živahno poslovno sodelovanje s sosednjimi državami, zato velikokrat opravljamo prevajanje iz slovenščine v hrvaščino, prevajanje iz madžarščine v slovenščino, naše stranke pa mnogokrat potrebujejo prevod iz italijanščine v slovenščino ali prevod iz slovenščine v nemščino.

Prevajalska agencija

Natančno prevajanje iz/v slovenščino je zelo pomembno za podjetja, ki želijo uspešno komunicirati s svojimi mednarodnimi partnerji, strankami ali kupci. Pri tem je potrebno upoštevati jezikovne razlike med izvornim in ciljnim jezikom. Besedilo je potrebno pravilno prevesti in prilagoditi, da ohrani razumljivost in natančnost sporočila. Besedilo mora ustrezno predstavljati podjetje ali blagovno znamko in ohraniti profesionalen, zaupanja vreden ton. Seveda ne smemo v nobenem primeru zanemariti pravopisnih in slovničnih pravil, ob upoštevanju slogovnih smernic. Prevajanje besedil mora potekati brez napak in biti razumljivo ciljni skupini.

Pri B2B komunikaciji je treba upoštevati tudi kulturne razlike med izvirnim in prevedenim besedilom. Določene besede, izrazi ali prakse se lahko razlikujejo glede na kulturo ali državo. Če recimo primerjamo prevajanje srbščina, prevod iz nemščine v slovenščino ali prevajanje v angleščino, ugotovimo, da ima vsak od njih svoje posebnosti pri slovnici, besednem redu, izgovorjavi in idiomatskih izrazih. Pri prevajanju je pomembno razumeti te jezikovne razlike in jih tudi upoštevati, pri tem pa ne smemo pozabiti, da se prevod za strokovno publiko lahko razlikuje od tistega za splošno občinstvo.

Zavedamo se, da je za uspešno poslovanje naših strank ključnega pomena, da prevajalsko delo opravimo zanesljivo, strokovno in diskretno, predvsem pa v skladu s specifičnimi potrebami posamezne panoge. V tem duhu jamčimo za odličnost naših storitev ter vas vabimo k poslovnem sodelovanju.

Prevajanje besedil

Prevod iz slovenščine v angleščino za vse ciljne skupine
Meni